Shan Kabab Pack Variety - 150g

0.15 kg
SFr. 3.50 SFr. 6.60
Shipping calculated at checkout.

Shan Kabab Pack Variety

Chapli Kebab - 1

Shami Kabab - 1

Bihari Kabab - 1